Podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

Túto stránku vlastní a prevádzkuje SMART-MAIC LAB s.r.o., IČO: 54477310, so sídlom a registrovanou adresou: Doležalova 3424/15C, Bratislava, Slovensko („my“, „nás“, „náš“, „smart-MAIC“, „ webová stránka“). smart-MAIC poskytuje svoje služby vám („zákazník“, „klient“, „vy“ alebo „koncový používateľ“) fyzickej osobe v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľa, ktorý má v úmysle uzavrieť a/alebo uzavrel kúpnu zmluvu na diaľku týkajúcu sa jedného alebo viacerých Tovarov alebo Služieb poskytovaných spoločnosťou smart-MAIC LAB s.r.o. prostredníctvom webovej stránky shop.smart-maic.com v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a Podmienky.

Vstupom na Webovú stránku, nákupom produktov a/alebo služieb klient vyjadruje, že si je vedomý, akceptuje a je povinný dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Klient je tiež povinný dodržiavať všetky ostatné podmienky ustanovené medzinárodným právom, aj keď tieto nie sú výslovne uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky môže smart-MAIC kedykoľvek jednostranne zmeniť podľa vlastného uváženia alebo ak zmeny boli uložené na základe právnych aktov, ktoré nadobudli účinnosť a bez výslovného predchádzajúceho upozornenia klientov Webovej stránky. Tieto zmeny nadobudnú platnosť okamžite a sú povinné pre všetkých spotrebiteľov odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke.

Vzhľadom na možné technické chyby alebo opomenutia v informáciách zverejnených na webovej stránke smart-MAIC objasňuje, že obrázky produktov majú informatívny a orientačný charakter, resp. dodané produkty sa môžu od obrázkov líšiť. Vlastnosti alebo ceny produktov popísaných na webovej stránke môže smart-MAIC kedykoľvek zmeniť a môžu obsahovať chyby. 

Objednávka prostredníctvom Webovej stránky: Objednávka prostredníctvom Webovej stránky obsahuje žiadosť o kúpu Produktu a/alebo Služby, dodacie údaje a kontaktné údaje (meno a priezvisko objednávateľa, kontaktný telefón a emailovú adresu, dodaciu adresu). Pridanie Produktu a/alebo Služby do nákupného košíka bez finalizácie Objednávky nevedie k registrácii Objednávky. Aby ste mohli byť zaregistrovaní, Objednávka by mala byť dokončená po stlačení tlačidla „Kúpiť“ na konci aplikácie Nákup.

Cena Produktov a Služieb uvedená na Webovej stránke bez DPH a v eurách (EUR). DPH bude pripočítaná počas procesu objednávky. V cene nie je zahrnutá cena za doručenie. V prípade platieb smart-MAIC nenesie žiadnym spôsobom zodpovednosť za žiadne náklady súvisiace s poplatkami, províziami alebo inými dodatočnými platbami klienta alebo jeho banky v súvislosti so samotnou transakciou, ako aj v prípadoch výmena meny aplikovaná bankou - vydavateľom karty klienta v prípadoch, keď je mena iná ako mena platby ceny. 

Platba za objednávku je možná bankovým prevodom na zálohový účet alebo kartou na stránke online (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou). V niektorých krajinách môže byť k dispozícii aj platba na dobierku. 

Doručenie Produktov: Doručenie Produktov sa vykonáva kuriérskou službou v lehotách určených kuriérskou spoločnosťou v závislosti od toho, kde (v ktorej krajine) sa dodávka uskutočňuje a za podmienky platby vopred. Objednávateľ nemá žiadny nárok na náhradu škody v prípade nedodržania ohláseného termínu dodania. V prípade omeškania s dodaním zariadení má klient právo až do doby dodania zrušiť Objednávku prostredníctvom svojho Účtu na Webovej stránke alebo e-mailom na adrese shop@smart-maic.com alebo odmietnuť prevzatie zásielky. ako aj na získanie vopred zaplatenej ceny (ak je to relevantné). 

Zásady používania webovej stránky: Stránka je prístupná na tejto adrese: https://shop.smart-maic.com/ poskytuje informácie o produktoch smart-MAIC a umožňuje ich online nákup prostredníctvom funkcionalít webovej stránky. Neoprávnené používanie webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, neoprávneného vstupu do našich počítačových systémov, zneužitia hesiel alebo zneužitia akýchkoľvek informácií zverejnených na tejto webovej stránke, je prísne zakázané. Akýkoľvek pokus o nezákonné použitie vás môže vystaviť zodpovednosti za škody alebo trestnému stíhaniu.

Zásady ochrany osobných údajov, bezpečnosť informácií a online podvody: Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie: meno; priezvisko; emailová adresa; telefón; adresa dodania; technické informácie vrátane IP adresy použitej na pripojenie vášho počítača k internetu, typu a verzie prehliadača, nastavenia časového pásma a pásma krajiny, operačného systému a platformy; informácie o vašom prihlásení na webovú stránku. Webová stránka používa miestne úložisko a súbory cookie. Tieto informácie vyžadujeme, aby sme porozumeli vašim potrebám a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov: pre našu vlastnú internú evidenciu; na zlepšenie produktov a služieb, ktoré poskytujeme; aby sme vás kontaktovali v odpovedi na konkrétny dopyt; prispôsobenie webovej stránky pre vás; aby sme vám posielali propagačné e-maily o produktoch, službách, ponukách a iných veciach, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť relevantné. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prijatím týchto podmienok nám dávate súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov. Okamžite nás kontaktujte, ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou podvodu alebo krádeže identity týkajúcej sa účtu u nás.

Zásady týkajúce sa spamu: smart-MAIC má prísne zásady proti odosielaniu nevyžiadaných komerčných e-mailov („UCE“), bežne označovaných ako „spam“. smart-MAIC vyhlasuje a zaručuje, že všetky e-mailové reklamy doručené podľa týchto pravidiel budú adresované odberateľom na základe povolenia. Akékoľvek tvrdenia príjemcov e-mailových reklám, že takéto e-mailové reklamy predstavujú UCE, budú brané do úvahy a smart-MAIC vynaloží primerané úsilie na uspokojivé vyriešenie problému s príjemcom.

Autorské práva a ochranná známka: Ochranné známky a logá zobrazené na webovej stránke sú majetkom spoločnosti smart-MAIC a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetky práva vyhradené. Nesmiete používať ani povoliť používanie služieb na žiadne nezákonné účely.

Kontaktuj nás: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto webovej stránky alebo služieb a produktov, ktoré poskytujeme, kontaktujte nás.